تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

3000	 سیم گیتار الکتریک تک آلیس 3000	 مضراب گیتار |پیک | آلیس  40000	آرشه کمانچه معمولی 30000	آرشه ویلن 3/4 W700 55000	آرشه ویولن هشت پر معمولی 260000	آمپلی فایر 10 وات 28000	بالشتک طرح کان نصیریان ویولون 1/2 و3/4 و 4/4 28000	بالشتک ویلن فوم 051 280000	پای

3000 سیم گیتار الکتریک تک آلیس 3000 مضراب گیتار |پیک | آلیس  40000 آرشه کمانچه معمولی 30000 آرشه ویلن 3/4 W700 55000 آرشه ویولن هشت پر معمولی 260000 آمپلی فایر 10 وات 28000 بالشتک طرح کان نصیریان ویولون 1/2 و3/4 و 4/4 28000 بالشتک ویلن فوم 051 280000 پای