به یاد آتش نشانان مانده در آوار پلاسکو . آنها که همواره زنده اند. دشتی . نیما فریدونی 0

به یاد آتش نشانان مانده در آوار پلاسکو . آنها که همواره زنده اند. دشتی . نیما فریدونی

در یاد قهرمانان آتش 

مردان مرد

آتش نشانان گمشده در آتش ساختمان پلاسکو

 

اگر چه هنوز قامت سترگتان در زیر آوار مانده و ما به زندگیتان سخت امیدواریم ،‌به یادتان می خوانیم سرودهای سرزمین مادری را تا خوابتان نبرد . برای ما تا همیشه زنده اید . 

نیما فریدونی . ۲ بهمن ۱۳۹۵

به یاد آتش نشانان مانده در آوار پلاسکو . آنها که همواره زنده اند. دشتی . نیما فریدونی.mp4