کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی 0

کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی

کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی

این کلاسها جهت ایجاد توانایی هم نوازی برای نوازندگان و هنرجویان سازهای کوبه ای در نظر گرفته شده است . این گروه پس از آموزش های لازم جهت کنسرت آماده خواهد شد. 

تلفن ثبت نام : 22952820

روزهای کلاس : سه شنبه 

شهریه ی ترم سه ماهه : 150.000 تومان