کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی 0

کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی

کلاس گروه نوازی سازهای کوبه ای | زیرنظر ایمان ملکی

این کلاسها جهت ایجاد توانایی هم نوازی برای نوازندگان و هنرجویان سازهای کوبه ای در نظر گرفته شده است . این گروه پس از آموزش های لازم جهت کنسرت آماده خواهد شد. 

تلفن ثبت نام : 22952820

روزهای کلاس : سه شنبه 

شهریه ی ترم سه ماهه : 150.000 تومان 

گروه نوازی کودکان | زیر نظر مرجان کاشف 0

گروه نوازی کودکان | زیر نظر مرجان کاشف

گروه نوازی کودکان | زیر نظر مرجان کاشف

گروه ارکستر کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی از کودکان علاقمند عضو میپذیرد.

دراین دوره ها کودکان  با ساز بلز و فلوت و سازهای دیگر در طول دوره آموزش آشنا می شوند و گروه نوازی را با هم تمرین می نمایند.

فواید..علاوه بر گروه نوازی قطعات آموزش ریتم و سلفژ گروهی همراه با بازی های کودکان
گروه نوازی و اجرای کنسرت تشویق و انگیزه بیشتری برای پیشرفت کودکان در موسیقی و ایجاد اعتماد بنفس خواهد شد و این تجربه باعث سهل شدن نوازندگی در سازهای بعدی کودک و هماهنگی بهتر خواهد شد

تلفن هماهنگی و ثبت نام : 22596115 - 22333425

روزها ی کلاس سه شنبه ها