شرایط همکاری اساتید 0

شرایط همکاری اساتید

اساتید محترم  در صورت تمایل به همکاری با آموزشگاه لطفا رزومه ی خود و اطلاعات تماس را به نشانی ایمیل infonfmi@gmail.com ارسال فرموده یا با شماره تلفن 22952820 تماس حاصل فرمایند. 

مدارک مورد نیاز:

1-        کارت تدریس از دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-       یک قطعه عکس

3-      کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

4-      کپی آخرین مدرک تحصیلی

5-      رزومه کاری و بیوگرافی

6-      شرح درس ( برای دوره های ابتدایی، متوسطه ، عالی و ممتاز)

شرایط همکاری:

1-       شهریه از هنرجویان در ابتدای فصل برای کل فصل گرفته می شود.

2-      تعطیلات رسمی جزء ترم سه ماهه محسوب می گردد.

3-      حضور و غیاب هنرجویان در آموزشگاه ثبت نمی شود. به همین دلیل غیبت به هر دلیل (حتا در صورت اطلاع دادن از قبل یا حتا در آغاز فصل به آموزشگاه ) جزء جلسات فصل به حساب خواهند آمد و آموزشگاه و استاد به هیچ وجه برای هنرجو کلاس جبرانی تشکیل نمی دهد.

4-      در صورت غیبت هنرآموز(استاد) جلسه ی جبرانی توسط خود هنرآموز در صورت امکان انجام می شود ، در غیر این صورت  مبلغ یک دوازدهم شهریه به عنوان تخفیف به هنرجو در فصل آینده باز پس داده می شود و اگر هنرجو تمایل به ثبت نام در فصل آینده نداشته باشد این مبلغ به او باز گردانده می شود.

5-     هنرآموزان می توانند فردی با صلاحیت تدریس را به جای خود در روزغیبت خود برای تدریس به هنرجویان معرفی نمایند.

6-     حقوق هنرآموزان در نخستین روز فصل بعد تا ساعت 12 ظهر به حساب بانکی ایشان واریز خواهد شد.

7-     هنرآموزان بابت هر هنرجو مبلغ 45 درصد کل شهریه ی تعیین شده در فصل مربوطه را دریافت خواهند نمود.

8-     هیچ گونه تاخیری نسبت به واریز حقوق کامل هنرآموزان از طرف آموزشگاه مورد پذیرش نبوده و هرگونه دیرکرد در این زمینه می تواند زمینه ی حق خواهی هنرآموز از آموزشگاه را فراهم نماید.

9-       در آخرین جلسه ی پایان هر فصل با حضور استاد و نمایندگان آموزشگاه ، میزان مهارت هر هنرجو درجه بندی می گردد. و نقاط ضعف و قوت ایشان در کارنامه ای به ایشان داده خواهد شد.

10-     هر هنرجو دارای کارت برای هر فصل آموزشی خواهد بود که در آن دوره ی آموزشی او ، نام هنرآموز ، شماره ی هنرجویی و دیگر اطلاعاتش ثبت خواهد بود.

11-     هرگونه فروش وسیله یا ساز یا معرفی هنرجو به فروشگاهی جهت تهیه به هنرجویان ممنوع می باشد و موجب عدم همکاری آموزشگاه با هنرآموز مربوطه در فصل بعد خواهد بود.  

12-    رعایت شئونات اسلامی  و اخلاقی الزامی می باشد.