برنامه کلاسها و روزهای حضور اساتید در  آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی 0

برنامه کلاسها و روزهای حضور اساتید در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

برنامه کلاسها و روزهای حضور اساتید در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

روزنام استادرشته ی آموزشی زمان حضور
 شنبه مرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانو پگاه و پسین
 شنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلنپگاه و پسین
شنبهنیما فریدونی تار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف پگاه وپسین 
 شنبهاحسان جاودانی آواز ایرانی ، تصنیف ، صدا سازی ، تحریر پسین
شنبه سپیده لواسانی جمفلوت کلید دار ، موسیقی کودک پگاه و پسین 
شنبه فرزین نیازخانی گیتاراسپانیایی،  گیتار پاپ ، آواز پگاه و پسین 
 شنبهامیر صنیعی پیانو ، گیتار کلاسیک پسین 
 شنبهنصیبه ملاحسنی گویندگی ، فن بیان پسین 
شنبه میترا ابراهیمی تار، سه تار ،تئوری موسیقیپسین 
یکشنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه و پسین 
یکشنبه نیما فریدونی  تار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف  پگاه وپسین  
یکشنبهسلمان حسینیتنبورپگاه وپسین  
یکشنبهاحسان نیکپیانو ، کیبورد(ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
دوشنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه وپسین
دوشنبهنیما فریدونیتار، سه تار ،تئوری موسیقیپگاه وپسین
دوشنبهامیر صنیعیپیانو ، گیتار کلاسیک پسین
دوشنبهگلنوش ملایریموسیقی کودک ، سنتور، دوره مربی گری ارف پگاه وپسین
دوشنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
دوشنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پگاه و پسین
سه شنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه وپسین
سه شنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف پگاه و پسین 
سه شنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
سه شنبههامان بریمانیپیانو ، کیبورد (ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
سه شنبهگلنوش ملایریموسیقی کودک ، سنتور، دوره مربی گری ارفپگاه و پسین
سه شنبهاحسان جاودانیآواز ایرانی ، تصنیف ، صدا سازی ، تحریرپسین
سه شنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پاپپسین
سه شنبهنادر امینیگیتار الکتریک ، آواز راکپسین
چهارشنبهایمان ملکیدف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه و پسین
چهارشنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیفپگاه و پسین
چهارشنبهامیر صنیعیپیانو ، گیتار کلاسیک پسین
چهارشنبهبهزاد حاج حسینعلیسنتورپگاه و پسین
چهارشنبهسایه میرزاخانیگیتارکلاسیک و پاپپگاه و پسین
چهارشنبهمحمد عجمیسنتورپگاه و پسین
پنج شنبهایمان ملکیدف ، تمبک ، کمانچه ، ویلنپگاه و پسین
پنج شنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیفپگاه و پسین
پنج شنبههامان بریمانیپیانو ، کیبورد (ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
پنج شنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
پنج شنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پاپپگاه و پسین
پنج شنبهامیرحسین کیانپوردودوک ، بالابان ، هنگ درام ، دیجیریدو ...پسین

تاریخ به روز رسانی : بهار 1395

 

جدول زمانی اساتید 0

جدول زمانی اساتید

استادحدیث شرح قاموس (قانون-پیانو-ارف کودکان)

زمان کلاس:پنجشنبه

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22952820

 

استاداحسان نیک (پیانو-ارگ-نرم افزارآهنگسازی وتنظیم..)

زمان کلاس:شنبه-چهارشنبه

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره18-واحد3

اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22962315-22333426

برنامه کلاسها 0

برنامه کلاسها

استاد میتراابراهیمی (تار-سه تار)

زمان کلاس:شنبه

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-شماره 18-واحد3

تلفن رزرو:22333425-22333426

 

استاد حامدفتحی (گیتارکلاسیک)

زمان کلاس:چهارشنبه

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22962315-22333426

برنامه کلاسها 0

برنامه کلاسها

استادسبا حاجی رضا (پیانو)

زمان کلاس:چهارشنبه 

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22962315-22333425

 

استاد محمدتنکابنی (سنتور-هارمونی-کنترپوآن)

زمان کلاس:سه شنبه- پنجشنبه

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22333425-22962315

 

برنامه کلاسها 0

برنامه کلاسها

استادرضا حقیقی(گیتارپاپ-گیتارکلاسیک-سازدهنی-گیتارالکتریک)

زمان کلاس:یکشنبه-جمعه

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22333426-22962315

 

 

استادگلنوش ملایری (ارف کودکان-سنتور)

زمان کلاس:دوشنبه (صبح-عصر)

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22333425-22982820

 

 

استادسلمان حسینی (تنبور)

زمان کلاس: شنبه

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22962315-22333426