کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تاریخ:  جمعه 26 شهریور 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  15:00 قیمت بلیت:  40 تا 100 هزار تومان اخبار مرتبط  خواننده‌ی کنترآلتو، مخاطبانش را به قطعاتِ قدیمی و جدیدش مهمان می‌‌کند اولین کنسرت غانم در سالِ جدید برگزار می‌شود بخش های 0

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تاریخ: جمعه 26 شهریور 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 15:00 قیمت بلیت: 40 تا 100 هزار تومان اخبار مرتبط خواننده‌ی کنترآلتو، مخاطبانش را به قطعاتِ قدیمی و جدیدش مهمان می‌‌کند اولین کنسرت غانم در سالِ جدید برگزار می‌شود بخش های

 کنسرت همنوزان حصار (علی قمصری، پوریا اخواص، هاله سیفی زاده، بهرخ شورورزی) تاریخ:  دوشنبه 25 مرداد 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  از 40 تا 80 هزار تومان اخبار مرتبط  گفت‌وگو با آهنگساز و نوازنده سرشناس تار به بهانه کنسرت گروهش؛ علی قمصری: هم 0

کنسرت همنوزان حصار (علی قمصری، پوریا اخواص، هاله سیفی زاده، بهرخ شورورزی) تاریخ: دوشنبه 25 مرداد 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: از 40 تا 80 هزار تومان اخبار مرتبط گفت‌وگو با آهنگساز و نوازنده سرشناس تار به بهانه کنسرت گروهش؛ علی قمصری: هم