کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت محمد علیزاده (تمدید شد) 13 الی 16 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت احسان سرکرده 14 و 15 شهریور - سالن امام علی کنسرت خنده حسن ریوندی 17 شهریور - برج میلاد کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت مرتضی سرمدی 21 شه 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت محمد علیزاده (تمدید شد) 13 الی 16 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت احسان سرکرده 14 و 15 شهریور - سالن امام علی کنسرت خنده حسن ریوندی 17 شهریور - برج میلاد کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت مرتضی سرمدی 21 شه