کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران کنسرت ارکستر ساربانگ 13 الی 15 آبان - تالار وحدت تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می میرد همایون 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران کنسرت ارکستر ساربانگ 13 الی 15 آبان - تالار وحدت تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می میرد همایون

 کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران  تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می م 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می م

کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران  تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش می سی سی پی نشسته می میرد همایون غنی زاده - تالار وحدت نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر کارگاه آموزشی 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش می سی سی پی نشسته می میرد همایون غنی زاده - تالار وحدت نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر کارگاه آموزشی

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت محسن یگانه 8 و 9 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه گره 8 و 9 مهر - برج آزادی کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران کنسرت گروه قول و غزل 8 مهر - سالن رودکی کنسرت حسام الدین سراج و گروه سور 8 و 9 مهر - تالار اندیشه رسیتال پیان 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت محسن یگانه 8 و 9 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه گره 8 و 9 مهر - برج آزادی کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران کنسرت گروه قول و غزل 8 مهر - سالن رودکی کنسرت حسام الدین سراج و گروه سور 8 و 9 مهر - تالار اندیشه رسیتال پیان

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت امید حاجیلی ( تمدید شد ) 31 شهریور و 2 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت سعید آتانی 31 شهریور - برج آزادی کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تمدید شد 1 و 2 مهر - تالار وحدت کنسرت زانیار خسروی 1 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه شکاف 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت امید حاجیلی ( تمدید شد ) 31 شهریور و 2 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت سعید آتانی 31 شهریور - برج آزادی کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تمدید شد 1 و 2 مهر - تالار وحدت کنسرت زانیار خسروی 1 مهر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه شکاف

 کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت اشوان (تمدید شد) 24 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه امیان 25 شهریور - برج آزادی کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) 26 شهریور - تالار وحدت کنسرت مهدی یراحی 26 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه نوشه (تمدید شد) 26 شهریور 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت اشوان (تمدید شد) 24 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه امیان 25 شهریور - برج آزادی کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) 26 شهریور - تالار وحدت کنسرت مهدی یراحی 26 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه نوشه (تمدید شد) 26 شهریور

 کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت فرزاد فرزین 21 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه کاکوبند 22 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه مات 22 شهریور - تالار غدیر وزارت کشور کنسرت رحیم شهریاری 22 شهریور - تالا 0

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت فرزاد فرزین 21 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه کاکوبند 22 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه مات 22 شهریور - تالار غدیر وزارت کشور کنسرت رحیم شهریاری 22 شهریور - تالا