قطعاتی از استادان قدیم ایران دوشنبه 23 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر قطعاتی از استادان قدیم ایران تنظیم: فرامرز پایور / اجرای گروه ساز های ملی این آلبوم، مجموعه‏ اى از رنگ‏ ها و پیش‏ درآمدهاى موسیقى ‏دانان قدیم را دربرمى ‏گیرد که توسط استاد پای 0

قطعاتی از استادان قدیم ایران دوشنبه 23 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر قطعاتی از استادان قدیم ایران تنظیم: فرامرز پایور / اجرای گروه ساز های ملی این آلبوم، مجموعه‏ اى از رنگ‏ ها و پیش‏ درآمدهاى موسیقى ‏دانان قدیم را دربرمى ‏گیرد که توسط استاد پای

قطعاتی از استادان قدیم ایران

دوشنبه 23 خرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

قطعاتی از استادان قدیم ایران

تنظیم: فرامرز پایور / اجرای گروه ساز های ملی

این آلبوم، مجموعه‏ اى از رنگ‏ ها و پیش‏ درآمدهاى موسیقى ‏دانان قدیم را دربرمى ‏گیرد که توسط استاد پایور تنظیم شده‏ است.

در این آلبوم قطعاتی از  درویش خان، ابوالحسن صبا، علی نقی وزیری، حسین هنگ آفرین، موسیقی معروفی، حبیب سماعی، علی اکبر شهنازی، مرتضی نی داود، روح الله خالقی و پایور با تنظیم فرامرز پایور و اجرای گروه ساز های ملی گردآوری شده است.

نشر ماهور


 
 
 

 

دیر گاهی است یکشنبه 29 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دیر گاهی است آواز: مظفر شفیعی / آهنگساز : هادی اینانلو این آلبوم دومین مجموعه گروه ماهریز و مظفر شفیعی پس از آلبوم "من جدا گریه کنان، ابر جدا" است که در قالب موسیقی دستگاهی اجرا و 0

دیر گاهی است یکشنبه 29 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دیر گاهی است آواز: مظفر شفیعی / آهنگساز : هادی اینانلو این آلبوم دومین مجموعه گروه ماهریز و مظفر شفیعی پس از آلبوم "من جدا گریه کنان، ابر جدا" است که در قالب موسیقی دستگاهی اجرا و

دیر گاهی است

یکشنبه 29 خرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

دیر گاهی است

آواز: مظفر شفیعی / آهنگساز : هادی اینانلو

این آلبوم  دومین مجموعه گروه ماهریز و مظفر شفیعی پس از آلبوم "من جدا گریه کنان، ابر جدا" است که در قالب موسیقی دستگاهی اجرا و منتشر شده است. 

"دیر گاهی است" شامل 10 قطعه در دستگاه همایون با عناوین "آه از تاب دل سوخته"، "آواز و سنتور"، "سایه و سرو"، "بی قرار"، "تکنوازی کمانچه"، "چهار مضراب بیداد"، "خدا را تو مرو"، "تار و آواز" و "روی دل آرا" است.

اعضای گروه ماهریز که در کنار مظفر شفیعی به اجرای این آلبوم پرداخته اند، بابک شاه گلدی(تار)، حسام اینانلو(کمانچه)، حسین اینانلو(سه تار و عود)، آبتین غفاری(تنبک)، امیر حقیری(دف) و هادی اینانلو( سنتور) هستند.

نشر رهگذر هفت اقلیم

کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونی چهارشنبه 8 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونی کنسرت سالیانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی هارمونی، که شهریور 89 اجرا شده بود، منتشر شد. 0

کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونی چهارشنبه 8 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونی کنسرت سالیانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی هارمونی، که شهریور 89 اجرا شده بود، منتشر شد.

کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونی

چهارشنبه 8 تیر 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه هارمونیکنسرت سالیانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی هارمونی، که شهریور 89 اجرا شده بود، منتشر شد. 
 
 
 

 

پنجره ای به سوی آفتاب چهارشنبه 8 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پنجره ای به سوی آفتاب حمید متبسم ، امام‌یار حسن‌اف "پنجره ای به سوی آفتاب" آلبومی است با همکاری حمید متبسم(سه تار)، پژمان حدادی(تنبک و ساز های کوبه ای) و امام یار حسن اف(کما 0

پنجره ای به سوی آفتاب چهارشنبه 8 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پنجره ای به سوی آفتاب حمید متبسم ، امام‌یار حسن‌اف "پنجره ای به سوی آفتاب" آلبومی است با همکاری حمید متبسم(سه تار)، پژمان حدادی(تنبک و ساز های کوبه ای) و امام یار حسن اف(کما

پنجره ای به سوی آفتاب

چهارشنبه 8 تیر 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

پنجره ای به سوی آفتاب

حمید متبسم ، امام‌یار حسن‌اف

"پنجره ای به سوی آفتاب" آلبومی است با همکاری حمید متبسم(سه تار)، پژمان حدادی(تنبک و ساز های کوبه ای) و امام یار حسن اف(کمانچه تارهو) که طی آن قطعاتی در دستگاه های ماهور و چهار گاه اجرا شده است.

حمید متبسم در توضیح این اثر  می نویسد: "تبادل هنر الزاما معنی تلفیق نمی دهد، لیکن اینگونه تاثیر گذاری ها که نتیجه مردم اندیشی و دور پنداری صاحبان قدرت آن زمان و هم کوچ ناگزیر مردمان از دیاری به دیاری دیگر بوده،خود موسیقی تلفیقی نابی را موجب شده که نتیجه همزیستی دیرپا و طبیعی مردمان با یکدیگر است."

این آلبوم شامل در آمد ماهور، قسمت اول و دوم نیشابورک، رنگ چهارگاه، مهربان اوله، تضاد و گایتاقی است.

نشر: نقطه تعریف

یادگار حبیب چهارشنبه 29 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر یادگار حبیب سنتور: طلیعه کامران تنبک و آواز: حسین تهرانی این آلبوم شامل 8 قطعه با عناوین "دونوازی دستگاه همایون"، "ضربی خوانی در بیات اصفهان، دشتی و شوشتری"، "آواز ابو 0

یادگار حبیب چهارشنبه 29 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر یادگار حبیب سنتور: طلیعه کامران تنبک و آواز: حسین تهرانی این آلبوم شامل 8 قطعه با عناوین "دونوازی دستگاه همایون"، "ضربی خوانی در بیات اصفهان، دشتی و شوشتری"، "آواز ابو

یادگار حبیب

چهارشنبه 29 تیر 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

یادگار حبیب

سنتور: طلیعه کامران
تنبک و آواز: حسین تهرانی

این آلبوم شامل 8 قطعه با عناوین "دونوازی دستگاه همایون"، "ضربی خوانی در بیات اصفهان، دشتی و شوشتری"، "آواز ابوعطا"، "ضربی ابوعطا"، "آوازی در دشتی"، "دستگاه سه گاه" و "تکنوازی همایون" است که توسط طلیعه کامران (سنتور) و حسین تهرانی(تنبک) اجرا شده است.

در این اثر نمونه های صوتی قسمت هایی از کتاب "بخش های از ردیف حبیب سماعی" جهت درک بهتر تکنیک، سرعت، زمانبندی، نحوه آکسان گذاری و حالات اجرایی این شیوه با نوازندگی طلیعه کامران شاگرد مستقیم حبیب سماعی ارائه شده و همچنین مصاحبه صوتی با طلیعه کامران درباره مجموعه حاضر و سوابق وی در موسیقی نیز در این سی دی آمده است.

نشر آوای باربد

 

وکاپلا شنبه 8 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر وکاپلا گروه آوازی تهران سرپرست: میلاد عمرانلو "وکاپلا" نخستین اثر گروه آوازی تهران است که در آن قطعاتی از روح الله خالقی، علی اکبر قربانی، احمد پژمان، توفیق قلی اف، لوریس چکناوریان و شهرام ت 0

وکاپلا شنبه 8 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر وکاپلا گروه آوازی تهران سرپرست: میلاد عمرانلو "وکاپلا" نخستین اثر گروه آوازی تهران است که در آن قطعاتی از روح الله خالقی، علی اکبر قربانی، احمد پژمان، توفیق قلی اف، لوریس چکناوریان و شهرام ت

وکاپلا

شنبه 8 مرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

وکاپلا

گروه آوازی تهران
سرپرست: میلاد عمرانلو

"وکاپلا" نخستین اثر گروه آوازی تهران است که در آن قطعاتی از روح الله خالقی، علی اکبر قربانی، احمد پژمان، توفیق قلی اف، لوریس چکناوریان و شهرام توکلی توسط این گروه به سرپرستی میلاد عمرانلو به اجرا در آمده است.

گروه آوازی تهران در سال 1384 آغاز به کار کرد که اولین کنسرت این گروه به همراه ساز پیانو در سال 85 به روی صحنه رفت.  در اواخر این سال گروه آوازی تهران با الهام از گروه های اروپایی سبک جدید خود را آغاز کرد. در این شیوه هر خواننده ایفای نقش سازی در ارکستر را برعهده می گیرد که نتیجه آن اجرای کامل قطعات ارکسترال همراه با افکت های صوتی خاص توسط گروه است.

"وکاپلا" شامل 10 قطعه با عناوین "توی ماهنیسی"، "نوکتورن"، "ای یار"، "خوشه چین"، "طرب انگیز"، "ساری گلین"، "خاک مهر آئین"، "خاطره"، "ای ایران" و "درنه جان عزیز جون"  است که وحید تاج در دو قطعه به صورت تکخواین این گروه را همراهی می کند.

نشر نی داوود

 

فلوت پنجشنبه 13 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فلوت فلوت عماد رام (تجدید چاپ) این آلبوم که تکنوازی عماد رام در اواخر دهه چهل است. این آلبوم مجموعه ای از تکنوازی هایی است که در سال های 49 و 50 توسط شرکت آهنگ روز ضبط و با بازار عرضه شد. عماد رام 0

فلوت پنجشنبه 13 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فلوت فلوت عماد رام (تجدید چاپ) این آلبوم که تکنوازی عماد رام در اواخر دهه چهل است. این آلبوم مجموعه ای از تکنوازی هایی است که در سال های 49 و 50 توسط شرکت آهنگ روز ضبط و با بازار عرضه شد. عماد رام

فلوت

پنجشنبه 13 مرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

فلوت

فلوت عماد رام (تجدید چاپ)

این آلبوم که تکنوازی عماد رام در اواخر دهه چهل است. این آلبوم مجموعه ای از تکنوازی هایی است که در سال های 49 و 50 توسط شرکت آهنگ روز ضبط و با بازار عرضه شد.

عماد رام برخی مایه های ایرانی را با تغییر موقعیت لب و نفس، روی فلوت بدون کلید نواخته است. در این آلبوم عماد رام در بیات ترک، دشتی، سه گاه و شوشتری به اجرا پرداخته است.

سید علیرضا میرعلینقی درباره این آلبوم نوشته است: آنچه که می شنویم بیشتر در حکم یک سند شنیداری برای ارزیابی مجدد هنر یک تکنواز شهرت یافته در چهل و چند سال پیش است. تکنوازی که توانست صاحب اولین آلبوم مستقل در این کار باشد و کریم چمن آرا پدر نشر صوتی آثار موسیقی ایران به کار دشوار انتشار مجاب کند. همان صفحه سیاه و نیلی است که بیش از 35 سال با روجلدهای گوناگون و عنوان های مختلف، تولید شده و طبعا شنوندگان علاقمندان خود را هم داشته است.

ناشر: آوا خورشید

 

سرانجام سه شنبه 18 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر سرانجام کارن همایونفر(موسیقی فیلم) این مجموعه شامل هفده موسیقی فیلم است که توسط کارن همایون فر از ابتدای فعالیت در این حوزه تا امروز ساخته شده است. در این مجموعه موسیقی فیلم های یکی از ما دو نفر 0

سرانجام سه شنبه 18 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر سرانجام کارن همایونفر(موسیقی فیلم) این مجموعه شامل هفده موسیقی فیلم است که توسط کارن همایون فر از ابتدای فعالیت در این حوزه تا امروز ساخته شده است. در این مجموعه موسیقی فیلم های یکی از ما دو نفر

سرانجام

سه شنبه 18 مرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

سرانجام

کارن همایونفر(موسیقی فیلم)

این مجموعه شامل هفده موسیقی فیلم است که توسط کارن همایون فر از ابتدای فعالیت در این حوزه تا امروز ساخته شده است.

در این مجموعه موسیقی فیلم های یکی از ما دو نفر، خاک آشنا، مرگ کسب و کار من است، قصه پریا، شب واقعه، جرم، سوت پایان، زادبوم، اسب حیوان نجیبی است، از دور دست و گزارش یک جشن گنجانده شده است.

فعالیت حرفه ای کارن همایونفر از اوایل دهه هفتاد در صنعت فیلم و سینما آغاز شد. او دو سال پیاپی در سال های 86 و 87 در جشن خانه سینما برای فیلم ژانی گه ل  و خاک آشنا  تندیس بهترین موسیقی متن را دریافت کرد. وی در سال 87 برای موسیقی فیلم زادبوم و در  سال 89 برای موسیقی فیلم جرم برنده سیمرغ بلورین فیلم فجر شد.

ناشر: آوا خورشید

آوای تو دوشنبه 24 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آوای تو موسیقی: فرهاد ابراهیم خانی آواز: حسین علیشاپور "آوای تو" شامل قطعاتی در آواز دشتی و آواز بیات اصفهان است. این قطعات در آواز دشتی آغاز می شود و با تکنوازی نی به آواز اصفهان گردش م 0

آوای تو دوشنبه 24 مرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آوای تو موسیقی: فرهاد ابراهیم خانی آواز: حسین علیشاپور "آوای تو" شامل قطعاتی در آواز دشتی و آواز بیات اصفهان است. این قطعات در آواز دشتی آغاز می شود و با تکنوازی نی به آواز اصفهان گردش م

آوای تو

دوشنبه 24 مرداد 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

آوای تو

موسیقی: فرهاد ابراهیم خانی
آواز: حسین علیشاپور

"آوای تو" شامل قطعاتی در آواز دشتی و آواز بیات اصفهان است. این قطعات در آواز دشتی آغاز می شود و با تکنوازی نی به آواز اصفهان گردش می کند و پس از اجرای تصنیف ، با ساز و آواز دوباره به دشتی باز می گردد.

حرکات ملودی ها و گردش گوشه ها در محدوده ردیف موسیقی ایرانی است و همچنین در ساخت این قطعات از فرم های معمول ایرانی مانند مقدمه، تصنیف و چهار مضراب استفاده شده است.

این آلبوم شامل 12 قطعه به نام های  رهگذر، وصل، مقدمه، تصنیف آوای تو، غمزه، چهارمضراب کاروان، گذر، تصنیف سودای مستان، پریشانی، تصنیف زیر باران، غم انگیز و تصنیف دریغا ز ایران است.

نشر حوزه هنری


 
 
 

 

ویولن استاد ابوالحسن صبا شنبه 5 شهریور 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ویولن استاد ابوالحسن صبا این مجموعه گزیده ای از آثار باقی مانده از نوازندگی های ویولن صبا است که توسط دوستان وی در سه سال آخر زندگی اش ضبط شده است. در اغلب این آثار حسین تهرانی با ض 0

ویولن استاد ابوالحسن صبا شنبه 5 شهریور 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ویولن استاد ابوالحسن صبا این مجموعه گزیده ای از آثار باقی مانده از نوازندگی های ویولن صبا است که توسط دوستان وی در سه سال آخر زندگی اش ضبط شده است. در اغلب این آثار حسین تهرانی با ض

ویولن استاد ابوالحسن صبا

شنبه 5 شهریور 1390

سایت خانه موسیقی - سرویس خبر

 

ویولن استاد ابوالحسن صبا

این مجموعه گزیده ای از آثار باقی مانده از نوازندگی های ویولن صبا است که توسط دوستان وی در سه سال آخر زندگی اش ضبط شده است.

در اغلب این آثار حسین تهرانی با ضرب و آواز خود صبا را همراهی می کند و گاهی هم صبا به تنهایی به هنرنمایی پرداخته و اشعاری را در میان نوازندگی اش خوانده است. آنچه به طور کلی در این مجموعه  حائز اهیمت است، خلق موسیقی در فضای بداهه نوازی و ارائه ردیف مجلسی است.

این مجموعه شامل چهار لوح فشرده است که قطعاتی در دستگاه های سه گاه، چهارگاه، نوا، راست پنج گاه، شور و... در آن اجرا شده است.