گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW - Fender CD-320ASRW Acoustic Guitar امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW مشخصات کلی  گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spr 0

گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW - Fender CD-320ASRW Acoustic Guitar امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW گیتار آکوستیک فندر مدل CD-320ASRW مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spr

آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL - Roland Cube20XL Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL اطلاعات کلی  آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار الکتریک - ابعاد: 385 × 0

آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL - Roland Cube20XL Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL آمپلی فایر رولند مدل Cube20XL اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار الکتریک - ابعاد: 385 ×

گیتار کلاسیک استگ مدل C440 - Stagg C440 Classical Guitar  امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 گیتار کلاسیک استگ مدل C440 گیتار کلاسیک استگ مدل C440 مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لیندن (Linden) - جنس صفحه‌ی پشتی: لیندن (Linden) - جنس صف 0

گیتار کلاسیک استگ مدل C440 - Stagg C440 Classical Guitar امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 گیتار کلاسیک استگ مدل C440 گیتار کلاسیک استگ مدل C440 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لیندن (Linden) - جنس صفحه‌ی پشتی: لیندن (Linden) - جنس صف

گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 - Yamaha C45 Classical Guitar  امتیاز کاربران ( از 9 رای ) 7.3 گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - ج 0

گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 - Yamaha C45 Classical Guitar امتیاز کاربران ( از 9 رای ) 7.3 گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 گیتار کلاسیک یاماها مدل C45 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - ج

ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L - Stagg VN 4/4 L Acoustic Violin امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 8.0 ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) 0

ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L - Stagg VN 4/4 L Acoustic Violin امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 8.0 ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L ویولن آکوستیک استگ مدل VN 4/4 L مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce)