کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 - VOX VBC19 Instrument Cable Bass Guitar امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 مشخصات  مناسب برای: گیتار باس - طول کابل 6 متر - رنگ سورمه ای - دارای یک 0

کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 - VOX VBC19 Instrument Cable Bass Guitar امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 کابل گیتار باس 6 متری ووکس مدل VBC19 مشخصات مناسب برای: گیتار باس - طول کابل 6 متر - رنگ سورمه ای - دارای یک