ایمان ملکی - تمبک 0

ایمان ملکی - تمبک

ایمان ملکی 

استاد تنبک ( ضرب ) 

روزهای کلاس : همه روزه 

تلفن تماس : 22952820

 

او همچنین سرپرستی گروه تنبک نوازان آوای همنواز را هم به عهده دارد که تا کنون کنسرتهای زیادی را برگزار نموده اند. 

 

 

ایمان ملکی - دف 0

ایمان ملکی - دف

ایمان ملکی 

استاد دف 

روزهای کلاس : همه روزه 

تلفن تماس : 22952820

ایمان ملکی با کتاب آموزش دف که نوشته ی خود اوست آموزش دوره ی ابتدایی را با هنرجویان آغاز می کند. 

او همچنین سرپرستی گروه دف نوازان آوای همنواز را هم به عهده دارد که تا کنون کنسرتهای زیادی را برگزار نموده اند.