«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت 0

«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت

نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید

با تأثر و تألم درگذشت بانوی هنرمند، خانم طلیعه کامران، نقاش پیشکسوت و نوازنده چیره دست سنتور، آخرین شاگرد استاد حبیب سماعی، پدر سنتورنوازی معاصر ایران، را اعلام نموده به اطلاع می رسانم مراسم تشییع پیکر ایشان فردا ساعت 10 صبح چهارشنبه، 25 اسفند 1395 مقابل موزه هنرهای معاصر تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام خواهد شد.

یارانی داشتم- که دارم اکنون، از بودنشان
حسرت غیبت ناباورشان را
و نقش سایه هاشان-
که در کوچه پس کوچه های خاطر من
گاه رنگ و بیرنگ می شود
اما اکنون- نبودنشان چه تلخ ماندنیست
و امید دیدنشان، شاید تنها
در انعکاس خطوط مِه آلودشان-
در قعر رویای کبود دیرین زمان...