متن تست عنوان قابل کنترل از پنل سایت ساز کانی وب


 پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵  نسخه قابل چاپ ، توسط: ابوالفضل زنده بودی  بعد از ابن زیله، صفی الدین ارموی طرحی را به بدعت گذاشت که در آن اکتاو از هجده نغمه با تکرار نت اول تشکیل شده بود و چون این هجده نغمه هفده فاصله را ایجاد می کردند به گام هفده قسمتی صفی الد 0

پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ نسخه قابل چاپ ، توسط: ابوالفضل زنده بودی بعد از ابن زیله، صفی الدین ارموی طرحی را به بدعت گذاشت که در آن اکتاو از هجده نغمه با تکرار نت اول تشکیل شده بود و چون این هجده نغمه هفده فاصله را ایجاد می کردند به گام هفده قسمتی صفی الد